Referat fra repræsentantskabmøde 2017

fredag den 23. september 2016


Repræsentantskabsmøde i Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune 

5. oktober kl. 19.00 i Kannikegade

Ud over de ordinære dagsordenspunkter er der et oplæg om udeskoledidaktik 

Ud af/i skolen.
ved lektor Marianne A. Leth
Skolereformens tiltag omkring ”den åbne skole” og samarbejde mellem skoler og lokale kulturinstitutioner åbner op for helt nye perspektiver i møder mellem den almene skolevirksomhed og de mangfoldige kulturelle institutioner, organisationer, foreninger, museer m.v. på helt lokalt plan. Hvorledes er det muligt at mødes i dette udvidede mødested eller læringsrum, og hvilke forventninger og krav skal der arbejdes med, for at få alle mødestedernes potentialer i udfoldelse for alle deltagerne? Med udgangspunkt i egne erfaringer med at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og etablere samarbejde med partnere i lokalsamfundet og på museerne vil jeg sætte fokus på ”udeskoledidaktik”, samarbejde mellem lærere og lokale partnere og på hvilke faldgruber, udfordringer og muligheder et samarbejde kan bidrage med. Udeskoledidaktik, lærerroller og lærertyper, elevernes læring og samarbejdsmuligheder er nøgleordene for dette lille oplæg og oplæg til diskussion.


Endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet den 5. oktober udsendes til de tilmeldte en uge før mødet.

Forslag til dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Lektor Marianne A. Leth, Læreruddannelsen i Århus/VIAUC: Ud af/i skolen

3. Bestyrelsens beretning (fremsendes med endelig dagsorden)

4. Præsentation af Skole-Kirke Samarbejdets projekter ved projektmedarbejdere Henriette Klausen og Mette Maria Kristensen (årsrapport fremsendes med endelig dagsorden)

5. Kassererens beretning 

6. Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2017 (regnskab og budget fremsendes med endelig dagsorden)

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt

Forslag til repræsentantskabsmødet skal være formand Bent Arendt i hænde senest tirsdag den 27. september.

Tilmelding til repræsentantskabsmøde i SKS
link til årsrapport