Referat fra repræsentantskabmøde 2017

onsdag den 23. oktober 2013

Når søskende strides - materiale til indskolingen

Materialet 'Når søskende strides', der omhandler søskendestridigheder i Bibelen kan stadigvæk rekvireres gennem os. Gå ind under fanebladet 'materialer', hvorefter vi vil sende det til jer gennem SKOLF.

lørdag den 12. oktober 2013

torsdag den 3. oktober 2013

Syndefald, reklamer og ...

Tak til 9. Klasse fra Ellevangskolen for deltagelse i omvisningen til projektet syndefald, reklamer og intertekstualitet. Under fanebladet medier, "syndefald, reklamer og intertekstualitet" er flere billeder fra Domkirken. Vi glæder os til at se flere klasser i næste uge.