Referat fra repræsentantskabmøde 2017

onsdag den 21. november 2012

Julesalmesangsprojekt 2012

Musikpædagog Helene Eiler Ernst besøger en 3. og en 4. klasse på Skæring Skole. Kroppen aktivers på forskellig vis  i arbejdet med salmerne.Vi glæder os til at se mange 3. og 4. klasser til afholdelse af julesalmesangsprojektet om små 14 dage i Vor Frue Kirke.

tirsdag den 20. november 2012

mandag den 19. november 2012

Materiale til udskolingen

Undervisningsmaterialet "Hva' så Gud?"
kan man nu bestille via fanebladet "Materialer". Selvom eleverne ikke har oplevet forestillingen, kan de sagtens arbejde med materialet. Det indeholder bl.a. interviews og raptekster, som formidler unges tanker om tro og religion.

tirsdag den 13. november 2012

"Hævnen" i Øst for Paradis

Vi er i færd med at afholde vores filmprojekt. Eleverne udtrykker stor glæde over at skulle se filmen. At få en kop te forinden er heller ikke ringe!

mandag den 12. november 2012

160 billeder af reformationsdagen i Domkirken

Der er nu lagt 160 billeder ind på webalbummet Picasa. Klik på fanebladet medier og find albummet 'Reformation efterår 2012'.

onsdag den 7. november 2012

Luther og paven diskuterer

I Domkirken mødtes Luther og paven. De diskuterede blandt andet, hvem der har ret til at bestemme i kirken.

mandag den 5. november 2012

Reformationen den 5. november 2012

Tak til deltagende klasser og undervisere for en god dag i Domkirken. Flere billeder følger......